Navigácia

 • Zber papiera

  Vážení rodičia, milí žiaci,  tento školský rok bude zber starého papiera prebiehať celoročne. Zviazaný a podpísaný papier môžete odovzdať triednym učiteľom. Najlepší "zberači"  budú odmení zaujímavými cenami - volejbalovou, futbalovou loptou a za každých 15kg papiera dostanú neskúšanku :-)). Víťaz bude odmenený tabletom LENOVO. 

 • Pracovná ponuka

  Informácie o voľnom pracovnom mieste

   

  Pracovná pozícia:

  hlavná kuchárka/hlavný kuchár v školskej jedálni

   

  Rozsah úväzku:

  100 % úväzok

   

  Dátum nástupu: 

  od 01. 10. 2018

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

   

  Mzda:

  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • výučný list alebo maturitné vysvedčenie v odbore kuchár
  • profesijný životopis,
  • zdravotný preukaz,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

   

  Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte čo najskôr, najneskôr však do 28. 09. 2018

  Informácia o výberovom konaní:

  Osobný pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky resp. elektronicky.

  Iné požiadavky:

  Skúsenosti s normovaním jedál podľa zisteného stavu stravníkov a platných materiálno spotrebných noriem a jedálneho lístka

  Náplň práce:

  • Zodpovednosť za dodržiavanie materiálových spotrebných noriem a receptúr platných pre školské stravovanie a všeobecne platných predpisov pri výrobe jedál a nápojov.
  • Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov
  • Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku.
  • Podieľanie sa na príprave jedálneho lístka.
  • Organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál.
  • Kontrola kvality hotových jedál.
  • Preberanie tovaru od dodávateľov, starostlivosť o správne uskladnenie tovaru Sledovanie správnych skladových zásob základných surovín.

  Kontakt

  Kontaktná osoba: Mgr. Nataša Kováčová
  Mobil.: 0904 243 250
  E-mail: kovacova@dsakademien.sk

   

 • Aj takto realizujeme regionálnu výchovu

  „Dedinkám nachádzajúcim sa v závere dolín sa zvyklo hovoriť, že ležia na konci sveta, alebo že tam líšky dávajú dobrú noc. Ale nezriedka práve ony mali zaujímavú históriu. Platí to aj o Hornom Moštenci.“

  V stredu 6.6.2018 navštívili žiaci IV.A triedy v rámci predmetu Regionálna výchova historické mini múzeum v Hornom Moštenci.

  Žiaci si prezreli staré fotografie zachytávajúce rôzne udalosti z čias našich predkov, prvky tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu. V troch miestnostiach mohli vidieť dobovú spálňu, zaujímavú kuchyňu s pôvodnou stavanou pecou a pracovné, hospodárske náradie.

  Ďakujeme pani Marte Petríkovej za milé privítanie, sprievod múzeom spojený s výkladom.

  Každý žiak si odniesol na pamiatku malý darček. Záver exkurzie patril zábave na detskom ihrisku v Hornom Moštenci. Mgr. A. Drblíková

  Fotogaléria: 

   

   

 • Návšteva knižnice

  Vo štvrtok 31.5.2018 navštívili žiaci II.A triedy počas vyučovania pobočku Považskej knižnice na sídlisku Rozkvet. Privítala ich pracovníčka knižnice. Zoznámila ich s priestormi knižnice, v detskom oddelení si žiaci mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách. Vyjadrovali svoje zážitky z čítania, spoznali niektorých spisovateľov detských kníh. So záujmom hľadali svoje obľúbené knihy. Pani knihovníčka im vysvetlila  postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami. Pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi.

  Pri príležitosti 190. výročia narodenia známeho zberateľa ľudových rozprávok P. Dobšinského si žiaci prezreli knihy a ilustrácie tohto spisovateľa. Žiaci odchádzali  spokojní, obohatení o nové zážitky.

  Po návšteve knižnice sa z nich v rámci výtvarnej výchovy stali ilustrátori, ktorí maľovali, tvorili ilustrácie z rozprávok P. Dobšinského. Mgr. Alena Drblíková

  Fotogaléria

 • Jazykový pobyt v Magdeburgu

  Na začiatku júna 2018 dostalo 10 našich žiakov odmenu za výborný prospech a správanie vo forme jazykového pobytu v hlavnom meste Saska Anhaltska - Magdeburgu.

  V utorok, 5. Júna, sme ráno nasadli na vlak a vykročili sme v ústrety Nemecku. Večer sme boli na mieste. Ubytovali sme sa a pomaličky sme sa začali zoznamovať so žiakmi z lučeneckej školy DSA, ktorí tu boli s nami.

  V stredu sme mali hneď od rána program s lektorkou – 6 hodín nemeckého jazyka. Tieto prebehli zaujímavou formou priamo v centre mesta Magdeburg a boli spojené s jeho prehliadkou. Prezreli sme si pre nás veľmi zaujímavú ružovú Zelenú citadelu a magdeburskú katedrálu, ktorá je najstaršou gotickou katedrálou v Nemecku a je v nej pochovaný slávny cisár Otto I. Veľký. Po návrate do ubytovne sme mali športové popoludnie – futbal na miestnom ihrisku.

  Vo štvrtok nás čakal netradičný program – návšteva Materskej školy EBG a Pedagogickej školy EBG v Magdeburgu. Po chvíli naháňania sa so škôlkarmi sme nadšení neboli, ale náladu nám vylepšila druhá škola. Tu mali pre nás pripravený program. Okrem vystúpenia, ktoré bolo čiastočne aj v slovenčine a ktoré sme skutočne ocenili, nás čakala zábava. Všetci sme sa rozdelili do troch družstiev. Postupne sme všetci prešli cez 3 miestnosti, kde na nás čakala joga, hudba a fyzika s chémiou. Úžasné boli najmä fyzikálno – chemické pokusy, ktoré sme robili. Napriek tomu, že nemčina nie je náš rodný jazyk, dohovorili sme sa tu a všetkému sme rozumeli. 

  V piatok sme mali v pláne navštíviť Elbauenpark a ZOO v Magdeburgu. ZOO sme nakoniec ani nestihli, pretože Elbauenpark ponúka obrovské množstvo aktivít a zážitkov. Odviezli sme sa turistickým vláčikom a prezreli si tak obrovský areál. Prešli sme veľkým 6 – poschodovým technickým múzeom, kde sme si mohli veľa vecí sami vyskúšať a zistiť, ako fungujú.  Navštívili sme aj dom motýľov. Niektoré sa ešte len liahli, ale mnohé poletovali medzi nami a boli prekrásne. Niektorí z nás sa povozili na bobovej dráhe, kde sme si užili adrenalín. Okrem toho tam bol skatepark, množstvo preliezačiek... Večer sme sa začali baliť na cestu domov, no vôbec sa nám nechcelo odísť.

  Posledný deň sa pre nás začal veľmi zavčasu, už o 3.00, kedy bol budíček. O 4.hodine sme sa s Magdeburgom rozlúčili  a autobus nás viezol do Prahy. Práve sa začínala búrka, ktorej sme boli vďační, že počkala až do nášho odchodu a my sme si celý výlet užili v krásnom, slnečnom a horúcom počasí.  Z Prahy sme pokračovali domov vlakom, v ktorom bolo opäť veľmi veselo.

  Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi, že sme sa na tomto super výlete mohli zúčastniť  a o rok budeme závidieť našim nasledovateľom... Mgr. D. Markovičová

  Fotogaléria - 1. deň

  Fotogaléria - 2. deň

  Fotogaléria - 3. deň

  Fotogaléria - 4.-5. deň

 • Prezentácia ročníkových projektov našich štvrtákov

 • Deň otvorených dverí "Učíme pre život" - záznam z videoarchívu TV Považie

 • Mestská hra

  V sobotu 2. júna 2018 náš školský dvor ožil zábavou. Členovia Žiackej školskej rady pod vedením PaedDr. Mužíkovej a Mgr. Markovičovej pri príležitosti MDD zorganizovali  Mestskú hru. Súťažili 3 tímy – žiaci, učitelia a rodičia. Každá skupinka dostala pokyny – vyhľadať:  dom, ktorý visí, treťohorný park, visiacu kravu, filmy pod kupolou, tri holubice, epitaf Rafaela Podmanického a Kráľa – nekráľa. Po vylúštení tajničky museli zistiť, kde je miesto stretnutia. Približne po hodinke sa súťažiaci objavili naspäť na školskom dvore. Na 1. mieste dobehli tímy žiakov a učiteľov. Onedlho boli naspäť aj rodičia a obsadili 2. miesto.

  Na súťaži nás reprezentovali Andrej Kubáň, Aleš Kotačka, Timea Štefíková a Adam Deák so svojimi rodičmi (resp. starším bratom).

  Za učiteľov sa zúčastnili Mgr. Kotačková, PaedDr. Miková, Mgr. Strinková a Mgr. Trníková.

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich ochotu vymeniť sobotňajšie povinnosti v kruhu svojich rodín za príležitosť zasúťažiť si so svojimi deťmi, resp. žiakmi. J

  Kým boli účastníci Mestskej hry hľadať určené miesta, na školskom dvore si naši parlamentári rozložili svoje stanoviská. Každá trieda mala pripravené iné súťaže pre deti z 1. stupňa, ktoré postupne začali prichádzať. Mali sme dokonca aj maľovanie na tvár, ktoré je pre deti veľmi príťažlivé. J Deti si zasúťažili, získali sladké odmeny. Medzitým nám pán učiteľ Červenák pripravil super ohník, takže podujatie sme napriek veľkému teplu ukončili opekačkou rôznych dobrôt. Po celý čas tu vládla skvelá nálada, zabavili sa deti aj dospelí. Nakoniec nás domov vyhnala prichádzajúca búrka, ale všetky naplánované aktivity sme stihli zrealizovať. Mgr. D. Markovičová

  Fotogaléria

 • Náš koncoročný výlet

  Žiaci 6. A a 6. B si so svojimi triednymi učiteľkami, Mgr. Husseinovou a Mgr. Markovičovou, vybrali pre svoj koncoročný výlet krásnu destináciu – Vysoké Tatry. V nedeľu 27. mája sme sa ráno o 7.30 stretli na železničnej stanici. Cesta nám rýchlo ubehla a o 10.30 sme vystúpili v Poprade. Ubytovanie sme mali rezervované vo Veľkom Slavkove. Zložili sme si na izbách veci, zjedli obed, ktorý nám doma nabalili a už na nás čakala Tricklandia v Starom Smokovci. Užili sme si tam kopec zábavy, pofotili sme sa, absolvovali sme antigravitačnú miestnosť... Kým sme si my užívali, vonku bola búrka, ale to nám nevadilo. Zvyšné dni sme mali nádherné počasie, slniečka sme si užili až-až. J Pondelkové dopoludnie  sme trávili programom na Štrbskom plese. Po návrate nám náš ubytovateľ pripravil vodný futbal, pri ktorom nám ušlo popoludnie. Večer sme mali na pláne nákupy v Poprade, ale uprednostnili sme spoločnú zábavu na ubytovni. Ani sme sa nenazdali a prišiel utorok a s ním aj koniec nášho výletu. Doobedie sme strávili súťažne - Mestskou hrou v Starom Smokovci. Potom už sme sa len zastavili po kufre a čakala nás popradská stanica a cesta domov. Vrátili sme sa opálení, spokojní s plní množstva zážitkov. Niektorí už počas cesty domov stihli naplánovať aj budúcoročný výlet, na ktorý sa už tešíme... J Mgr. D. Markovičová

  Fotogaléria

 • Detské rybárske preteky

  Ako každoročne sa dňa 1.6.2018  na vodnej nádrži/rybníky/ v Považskej Teplej konali  detské rybárske preteky. Spočiatku nás vytrápilo počasie. Tesne pred zahájením pretekov sa obloha zatiahla a tmavé kopovité oblaky neveštili nič dobrého, zahrmelo a spustil sa hustý dážď. Nádej, že sa vyčasí sa pomaly ale isto vytrácala. Po hodine sa predsa len ukázalo slniečko a preteky sa mohli začať. Na rybolove sa zúčastnili žiaci našej školy, členovia rybárskeho krúžku. Na detských rybárskych pretekoch sa zúčastnili deti aj z iných škôl, aby takto oslávili svoj deň detí. Ulovili sa iba tzv. biele ryby, no najmladšej účastníčke pretekov Beátke Jánoškovej sa podarilo chytiť aj pekného pstruha. Napriek tomu, že sa   v rybolove všetkým nedarilo, cenu a sladkú odmenu dostalo každé dieťa. Spokojní a plní zážitkov sme sa podvečer rozišli domov. Mgr. Anna Trníková

  Fotogaléria

 • Prezentácia ročníkových projektov

  Dňa 15.5.2018 naši štvrtáci, napriek tréme a obavám, svoje prezentácie ročníkových projektov zvládli výborne. Každý z projektov bol zaujímavo spracovaný, originálny a predovšetkým prepojený  s bežným životom. 

  Na našej súkromnej škole sa takého prezentácie ročníkových projektov stanú samozrejmosťou, ako súčasť podpory a rozvíjania záujmov žiakov, a ako súčasť prípravy na celoživotné učenie a  orientáciu na budúce povolanie. Ďalším cieľom je dať deťom možnosť niečo samostatne vytvoriť, zapojiť svoju fantáziu a predstavivosť, viesť  ich k  samostatnosti, vyhľadávaniu potrebných informácií a k zodpovednosť za svoju prácu. 

 • Týždeň modrého gombíka

  V týždni od 14. mája do 18. mája 2018 prebiehala na našej škole zbierka Týždeň modrého gombíka vyhlásená Slovenským výborom pre UNICEF. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 43,51 EUR. Výnos je určený na riešenie humanitárnych a potravinových kríz na Ukrajine.

  Čiastka bola vložená na účet UNICEF Slovensko 18. 5. 2018.

  Všetkým prispievateľom zo srdca ďakujeme.

  zástupcovia Žiackej školskej rady

 • Zaspomínajte si s nami :-))

  Prezentácia aktivít našej školy z minulých školských rokov: Nasa_skola_DSA.ppsx​​​​​​​

 • EKOPYRAMÍDA 2018

  Na ekologickej súťaži Ekopyramída, ktorej sa tento rok zúčastnilo 12 základných škôl z Považskobys­trického okresu, naše deti získali za svoje ekologické projekty a ich obhajobu pred odbornou porotou tri vzácne ocenenia.

 • Predškoláci v I.B

  Budúci prváci opäť zavítali k najmladším žiakom našej školy.

  Najprv sme predškolákov pozvali do telocvične na hodinu telesnej výchovy.  Deti  sa spoločne  rozcvičili, súťažili, skákali, prekonávali prekážky, hrali vybíjanú, na záver  sa uvoľnili počas relaxačného cvičenia. Nabití energiou z aktívneho pohybu sme spolu s ľahkosťou zvládli hodinu slovenského jazyka.  Ukázali sme mladším návštevníkom, ako sa nám darí v čítaní, a písaní, aj obľúbené didaktické hry. Samozrejme, aktívne sa zapájali i predškoláci – riešili pripravené pracovné listy a úlohy na interaktívnej tabuli. Čas nám uplynul veľmi rýchlo. Vymenili sme si darčeky a  rozlúčili sa pozdravom:  „Onedlho dovidenia.“ M. Kotačková

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa  8.3. sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori 2. - 4. ročníka zaujali porotu výberom klasickej aj súčasnej tvorby. Zazneli úryvky od Podjavorinskej, Feldeka, Rúfusa, Futovej,... Porota posudzovala vhodnosť výberu  a správne pochopenie obsahu textu,  originalitu prednesu, kultivovanosť rečového prejavu, ... Napokon spomedzi šikovných vybrala tých naj:

  Poézia: 1. miesto Ema Markovičová III.A

                2. miesto Jessica Turská II.A

                3. miesto Tatiana Roncová II.A

  Próza:   1. miesto Soňa Kardošová IV.A

                2. miesto Vanessa Lapúniková IV.A

                3. miesto Simona Chromeková IV.A

  M. Kotačková

 • Deň otvorených dverí "Učíme pre život"

 • Máme ďalšie 1. miesto!!!

  Naši chlapci vybojovali 17.4.2018 úžasné prvé miesto v krajskom kole basketbalového turnaja. Je to pre našu školu veľký úspech. Ďakujeme vám za reprezentáciu DSA a želáme ďalšie víťazné zápasy. 

 • Vynášanie Moreny, veľkonočné tvorivé dielne

  Dňa 20.03.2018 sa na našej Súkromnej základnej škole DSA v popoludňajších hodinách uskutočnili dve aktivity, ktoré zorganizovali pani vychovávateľky. Nezvyčajné popoludnie začalo vynášaním Moreny sprevádzané spevom a tančekmi detí. Po upálení pani Zimy  sa všetky deti, pedagógovia, rodičia i ďalší hostia stretli v školskom klube na Veľkonočných tvorivých dielňach.  Deti si s pomocou dospelých mohli vyskúšať rôzne techniky zdobenia vajíčok, vyrábali kvety z pedigu, ježkov, plietli korbáče a zhotovovali ovečky.  Všetkým zúčastneným sa tvorivé dielne veľmi páčili, spokojní, plní zážitkov a nových inšpirácií sa vracali domov.

  Poďakovanie patrí: pani Bučovej, Kafríkovej, pánovi Bučovi, slečne Vlčákovej a pani učiteľke Líškovej.   

  Mgr. E. Valachová

 • Okresné kolo v basketbale dievčat

  Naše žiačky zabodovali a vybojovali 1. miesto v okresnom kole basketbalového turnaja. Získali do našej školskej zbierky trofejí krásny víťazný pohár. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.