Navigácia

 • Dejepisné exkurzie

  Na konci októbra sme pre našich žiakov pripravili 3 dejepisné exkurzie.

  Prvá bola určená pre žiakov 6. ročníka a navštívili sme naše hlavné mesto. Absolvovali sme prehliadku expozície múzea Antická Gerulata, ktoré sídli v Rusovciach. Ide o archeologické nálezisko vojenského tábora z rímskeho obdobia, ktorý bol súčasťou opevnenej hranice Limes Romanus.  Prehliadka nebola úplne tradičná, išlo o školu v múzeu. Pani lektorka nám najskôr všetko poukazovala, vysvetlila... a po skončení jej výkladu každý dostal pracovný list s rôznymi úlohami, kde sme uplatnili práve nadobudnuté vedomosti. Museli sme však požívať aj iné znalosti a najmä logické myslenie, samostatné usudzovanie  a prepájanie súvislostí, čo je veľmi dôležité pre rozvoj žiakov a ich budúce uplatnenie na trhu práce.

  Druhá exkurzia bola určená pre siedmakov. Naším cieľom bola Nitra a priblíženie si obdobia Veľkej Moravy. Na exkurziu sme sa začali pripravovať už v škole. Žiaci dostali množstvo informácií, ktoré si bolo treba zapamätať a použiť ich priamo na mieste. Cestou od stanice k hradu bolo úlohou žiakov všímať si, kadiaľ ideme a aké pamiatky sa tam nachádzajú. Prezreli sme si Diecézne múzeum a vzácnu klenotnicu, baziliku svätého Emeráma, vežu Nitrianskeho hradu  s krásnou vyhliadkou, ukázali sme si hrobku kanonikov a po hradbách sme prešli až do kazemát, ktoré tiež neunikli našej pozornosti.  Potom každý zo žiakov dostal pripravený pracovný list a rozdelili sme sa do štyroch skupín. Cieľom bolo vypracovať úlohy z pracovného listu a nájsť všetky pamiatky, o ktorých sme si hovorili. Zároveň bolo treba tieto miesta pomocou mapy nájsť,  pri každej pamiatke spraviť fotku skupiny a dosiahnuť najlepší čas. Ako prvá sa na námestí pred Divadlom Andreja Bagara objavila skupina, ktorú tvorili chlapci zo 7. A. Podarilo sa im nájsť všetky určené pamiatky a správne vypracovať zadané úlohy, stali sa teda víťazmi. No ani ostatné skupiny sa nedali zahanbiť a onedlho boli pred DAB všetci.

  Tretia exkurzia bola pre našich piatakov. Tí sa na nej zúčastnili aj napriek tomu, že práve v tento deň si mohli užívať výhody riaditeľského voľna a sladké ničnerobenie.  Navštívili sme Žilinu, kde na nás čakala historická pani Klementínka. Tá nás previedla zákutiami centra Žiliny a porozprávala nám množstvo zaujímavostí a najmä veľmi veľa povestí, ktoré o týchto miestach rozprávajú. Piatakom sa vedomosti nadobudnuté na tejto exkurzii zídu nielen na hodinách dejepisu, ale aj na slovenskom jazyku.

  Mgr. D. Markovičová a PaedDr. V. Mužíková

 • Výlet do Bratislavy

  Deti  z turistického krúžku sa dňa 24.11.2018 pod vedením svojich vedúcich vybrali v ranných hodinách do Bratislavy. Cesta vlakom ubehla veľmi rýchlo. Po príchode do Bratislavy naša prvá cesta viedla na Bratislavský hrad. Je to najznámejšia pamiatka hlavného mesta, deti sa dozvedeli nové informácie z histórie hradu. Na záver prehliadky sme sa vybrali po schodoch do veže, kde bol pekný výhľad na mesto. Naša cesta pokračovala na Vianočné trhy. Deti si kúpili suveníry, darčeky pre rodičov a súrodencov. Spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili domov. Mgr. E. Valachová

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 20.11.2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili školského kola anglickej olympiády. V rámci súťaže sa preverovali vedomosti žiakov formou testu, konverzačné techniky, ako i tvorivosť a kreativita pri opise obrázkov. Spomedzi silnej konkurencie napokon 1.miesto získala Katarína Pozníková z 9.B triedy, na 2. mieste (s rovnakým počtom bodov) sa umiestnili: Juraj Adamík z 9.B triedy a Peter Podolák z 9.B triedy, v tesnom závese sa na 3.mieste umiestnil Tomáš Srovnalík z 9.B triedy. Mgr. I. Tőrőková

  Srdečne blahoželáme.

 • Pomáhame deviatakom správne sa rozhodnúť

   

   

  19.11. 2018 absolvovali naši deviataci testovanie pod názvom COMDI. COMDI je počítačová diagnostika, ktorá je zložená z testových úloh zameraných na diagnostiku študijno – profesijných predpokladov. Zjednodušene povedané, zameriava sa na správnu voľbu budúceho profesionálneho zamerania žiakov základných škôl. Cieľom tohto, z nášho pohľadu prínosného, testovania je uľahčiť žiakom rozhodovanie pri výbere strednej školy. Absolvovaním COMDI žiak môže získať reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a svojich možnostiach uplatnenia sa vo svete práce. Výsledky tejto časovo náročnej diagnostiky obsahujú komplexný opis osobnosti žiaka, jeho schopností, zručností, profesijné predpoklady a porovnáva ich s jeho vlastnými predstavami. Na základe týchto výsledkov sa potom žiakovi odporučí vhodná stredná škola, konkrétny učebný či študijný odbor. Nakoľko je tento modul uznávaný aj vo svete, považujeme ho za vhodný a efektívny diagnostický nástroj, pomocou ktorého môžeme pripraviť žiakov pre trh práce.

  Veríme, že výsledky tohto modulu pomôžu žiakom pri výbere strednej školy a otázniky, ktoré visia vo vzduchu pri výbere strednej školy zmiznú.  

                                                                   Mgr. Lucia Mináriková, výchovná poradkyňa

   

   

 • KOMPARO 9 - 2018

   

  Vo štvrtok 15.11.2018 si deviataci opäť vyskúšajú testovanie z matematiky a slovenského jazyka známe ako Komparo. Čakajú ich teda dva testy. Na vypracovanie každého testu budú mať 60 minút čistého času. Pomôcky povolené pri testovaní sú písacie, rysovacie potreby a kalkulačka.

  Ako prvý budú písať test z matematiky, ktorý bude obsahovať 20 úloh, 10 otvorených – dopisujú číslo a 10 uzavretých – vyberajú z možností krížikom. Druhý test  zo slovenského jazyka a literatúry bude obsahovať 5 otvorených úloh – dopisujú slovo a 25 uzavretých úloh.

  Testovanie prebehne v čase od 7:50 do 10: 45. Potom pre žiakov 9. ročníka vyučovanie končí.

  Držme deviatakom palce, aby úlohy zvládli čo najlepšie. Začiatkom apríla ich čaká celoštátne testovanie a Komparo je prvým krokom k jeho úspešnému zvládnutiu.

  Koordinátorka Mgr. Ľubica Husseinová

 • Október - Mesiac úcty k starším

  Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Dňa 24.10.2018 sa pri tejto príležitosti v školskom klube na Súkromnej základnej škole DSA konali Tvorivé dielne. Na úvod vystúpili deti z tanečného krúžku.

  Potom nasledovali tvorivé dielne so starými rodičmi a rodičmi: vyrezávali svetlonosy, ježkov zo šišiek, srdiečka z gaštanov, húseničky z listov, šili vankúšiky z levandule, uvili ruže z listov. Deti tvorenie so starými rodičmi veľmi bavilo. Svetlonosy deti s rodičmi vyniesli do záhradky, kde nám skrášľujú naše prostredie. Počas tvorenia sa mohli všetci občerstviť kávou, čajom a sladkosťou.

  Domov sa rozchádzali s dobrým pocitom príjemne stráveného popoludnia v kruhu najbližších.  Mgr. E. Valachová

 • Aj turistický krúžok začal svoju činnosť

  V školskom roku 2018/2019 začal opäť svoju činnosť turistický krúžok. Dňa 13.10.2018 sa deti s vedúcimi turistického krúžku vybrali na Považský hrad, kde si mohli pozrieť zrúcaninu hradu. Nechýbala ani tradičná opekačka. Krásnou jesennou prírodou sme sa vrátili domov.

  Dňa 20.10.2018 sme opäť podnikli s deťmi z turistického krúžku zaujímavú výpravu do Budatína. Hrad sa nachádza v lone krásnej prírody. Deti si pozreli remeselnícke trhy, kde im ľudoví umelci zo Slovenska a Poľska predstavili remeslá: drotárstvo, košikárstvo, tkáčstvo, kováčstvo. Nechýbali ani tvorivé dielne, kde si deti vyrobili vlastnoručné výrobky. Pod vedením sprievodkyne sme si pozreli hrad Budatín.  Spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili domov. 

   

   

 • Niečo z rybárskeho krúžku...

  Októbrové slniečko ponúka príležitosť nesedieť doma, ale vybrať sa na ryby. Tak sme túto výzvu prijali a vybrali sme sa k vode, konkrétne na Slavojku. Pri rybníkoch už bolo veľa iných starších i mladších rybárov. Naši žiaci sa zložili, pripravili rybárske udice a biče a rybolov mohol začať. Biele rybičky sa dosť chytali, no všetky išli naspäť do vody. Vyskytlo sa aj niekoľko kaprových záberov. Mgr. A. Trníková

 • Exkurzia v Brne

  Dňa 16.10.2018 žiaci našej školy navštívili zábavné centrum VIDA v Brne plné zaujímavých hier, pokusov, aktivít, hlavolamov ale aj poučných informácií a poznatkov. V programe nám lektori ponúkli zaujímavú akustickú prezentáciu,ktorá nikoho nenechala na pochybách, že aj zvuk je zaujímavý fyzikálny jav .Po návšteve zábavného centra sme si prešli kúsok z historickej časti mesta, námestie Slobody, katedrálu sv. Petra a Pavla , Špilberg a pohľad na mesto z vtáčej perspektívy. V autobuse na ceste domov zneli vety:"Bola to úžasná exkurzia....mohli sme tam byť dlhšie....alebo poďme ešte raz na exkurziu" . Mgr.Anna Trníková 

 • Workshop – „Keď zmena myslenia pomáha“

  V piatok 12. 10. 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili interaktívneho workshopu na tému „Keď zmena myslenia pomáha“ pod vedením sl. Kláry Bernátovej z Nadácie Zastavme korupciu. Hlavnou témou bolo spoznávanie ľudského myslenia. Žiaci sa počas dvoch vyučovacích hodín dozvedeli, aký veľký význam má pre človeka vnútorná motivácia, pozitívny pohľad na problém ako aj to, kam sa naša myseľ dostáva v prípade, že pred ťažkými úlohami utečieme skôr ako sa nimi začneme zaoberať. Prostredníctvom krátkych aktivít a motivačných príbehov  žiaci zistili, že neúspech nemusí znamenať  zlyhanie ale práve naopak, môže byť prvým krokom pre dosiahnutie úspechu.  Na zmenu myslenia nie je nikdy neskoro, a tak dúfame, že tento workshop žiakom ukázal novú cestu vlastného rozvoja. PaedDr. Vladimíra Mužíková 


 • Stretnutie učiteľov s RNDr. Vladimírom Burjanom

  Dňa 15.októbra 2018 sa uskutočnilo  prvé stretnutie učiteľov školy s mentorom projektu Vladimírom Burjanom, spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko. Témou diskusie bolo prepojenie formálneho vzdelávania s neformálnym vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom stretnutia bolo poskytnúť učiteľom konkrétne návody, ako zaviesť tému do praxe, nastaviť program realizácie aktivít čo  najadresnejšie, vymeniť si cenné poznatky a skúsenosti z realizácie už podobných projektov. Mgr. N. Kováčová

 • Zber papiera

  Vážení rodičia, milí žiaci,  tento školský rok bude zber starého papiera prebiehať celoročne. Zviazaný a podpísaný papier môžete odovzdať triednym učiteľom. Najlepší "zberači"  budú odmení zaujímavými cenami - volejbalovou, futbalovou loptou a za každých 15kg papiera dostanú neskúšanku :-)). Víťaz bude odmenený tabletom LENOVO. 

 • Pracovná ponuka

  Informácie o voľnom pracovnom mieste

   

  Pracovná pozícia:

  hlavná kuchárka/hlavný kuchár v školskej jedálni

   

  Rozsah úväzku:

  100 % úväzok

   

  Dátum nástupu: 

  od 01. 10. 2018

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

   

  Mzda:

  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • výučný list alebo maturitné vysvedčenie v odbore kuchár
  • profesijný životopis,
  • zdravotný preukaz,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

   

  Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte čo najskôr, najneskôr však do 28. 09. 2018

  Informácia o výberovom konaní:

  Osobný pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky resp. elektronicky.

  Iné požiadavky:

  Skúsenosti s normovaním jedál podľa zisteného stavu stravníkov a platných materiálno spotrebných noriem a jedálneho lístka

  Náplň práce:

  • Zodpovednosť za dodržiavanie materiálových spotrebných noriem a receptúr platných pre školské stravovanie a všeobecne platných predpisov pri výrobe jedál a nápojov.
  • Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov
  • Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku.
  • Podieľanie sa na príprave jedálneho lístka.
  • Organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál.
  • Kontrola kvality hotových jedál.
  • Preberanie tovaru od dodávateľov, starostlivosť o správne uskladnenie tovaru Sledovanie správnych skladových zásob základných surovín.

  Kontakt

  Kontaktná osoba: Mgr. Nataša Kováčová
  Mobil.: 0904 243 250
  E-mail: kovacova@dsakademien.sk

   

 • Aj takto realizujeme regionálnu výchovu

  „Dedinkám nachádzajúcim sa v závere dolín sa zvyklo hovoriť, že ležia na konci sveta, alebo že tam líšky dávajú dobrú noc. Ale nezriedka práve ony mali zaujímavú históriu. Platí to aj o Hornom Moštenci.“

  V stredu 6.6.2018 navštívili žiaci IV.A triedy v rámci predmetu Regionálna výchova historické mini múzeum v Hornom Moštenci.

  Žiaci si prezreli staré fotografie zachytávajúce rôzne udalosti z čias našich predkov, prvky tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu. V troch miestnostiach mohli vidieť dobovú spálňu, zaujímavú kuchyňu s pôvodnou stavanou pecou a pracovné, hospodárske náradie.

  Ďakujeme pani Marte Petríkovej za milé privítanie, sprievod múzeom spojený s výkladom.

  Každý žiak si odniesol na pamiatku malý darček. Záver exkurzie patril zábave na detskom ihrisku v Hornom Moštenci. Mgr. A. Drblíková

  Fotogaléria: 

   

   

 • Návšteva knižnice

  Vo štvrtok 31.5.2018 navštívili žiaci II.A triedy počas vyučovania pobočku Považskej knižnice na sídlisku Rozkvet. Privítala ich pracovníčka knižnice. Zoznámila ich s priestormi knižnice, v detskom oddelení si žiaci mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách. Vyjadrovali svoje zážitky z čítania, spoznali niektorých spisovateľov detských kníh. So záujmom hľadali svoje obľúbené knihy. Pani knihovníčka im vysvetlila  postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami. Pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi.

  Pri príležitosti 190. výročia narodenia známeho zberateľa ľudových rozprávok P. Dobšinského si žiaci prezreli knihy a ilustrácie tohto spisovateľa. Žiaci odchádzali  spokojní, obohatení o nové zážitky.

  Po návšteve knižnice sa z nich v rámci výtvarnej výchovy stali ilustrátori, ktorí maľovali, tvorili ilustrácie z rozprávok P. Dobšinského. Mgr. Alena Drblíková

  Fotogaléria

 • Jazykový pobyt v Magdeburgu

  Na začiatku júna 2018 dostalo 10 našich žiakov odmenu za výborný prospech a správanie vo forme jazykového pobytu v hlavnom meste Saska Anhaltska - Magdeburgu.

  V utorok, 5. Júna, sme ráno nasadli na vlak a vykročili sme v ústrety Nemecku. Večer sme boli na mieste. Ubytovali sme sa a pomaličky sme sa začali zoznamovať so žiakmi z lučeneckej školy DSA, ktorí tu boli s nami.

  V stredu sme mali hneď od rána program s lektorkou – 6 hodín nemeckého jazyka. Tieto prebehli zaujímavou formou priamo v centre mesta Magdeburg a boli spojené s jeho prehliadkou. Prezreli sme si pre nás veľmi zaujímavú ružovú Zelenú citadelu a magdeburskú katedrálu, ktorá je najstaršou gotickou katedrálou v Nemecku a je v nej pochovaný slávny cisár Otto I. Veľký. Po návrate do ubytovne sme mali športové popoludnie – futbal na miestnom ihrisku.

  Vo štvrtok nás čakal netradičný program – návšteva Materskej školy EBG a Pedagogickej školy EBG v Magdeburgu. Po chvíli naháňania sa so škôlkarmi sme nadšení neboli, ale náladu nám vylepšila druhá škola. Tu mali pre nás pripravený program. Okrem vystúpenia, ktoré bolo čiastočne aj v slovenčine a ktoré sme skutočne ocenili, nás čakala zábava. Všetci sme sa rozdelili do troch družstiev. Postupne sme všetci prešli cez 3 miestnosti, kde na nás čakala joga, hudba a fyzika s chémiou. Úžasné boli najmä fyzikálno – chemické pokusy, ktoré sme robili. Napriek tomu, že nemčina nie je náš rodný jazyk, dohovorili sme sa tu a všetkému sme rozumeli. 

  V piatok sme mali v pláne navštíviť Elbauenpark a ZOO v Magdeburgu. ZOO sme nakoniec ani nestihli, pretože Elbauenpark ponúka obrovské množstvo aktivít a zážitkov. Odviezli sme sa turistickým vláčikom a prezreli si tak obrovský areál. Prešli sme veľkým 6 – poschodovým technickým múzeom, kde sme si mohli veľa vecí sami vyskúšať a zistiť, ako fungujú.  Navštívili sme aj dom motýľov. Niektoré sa ešte len liahli, ale mnohé poletovali medzi nami a boli prekrásne. Niektorí z nás sa povozili na bobovej dráhe, kde sme si užili adrenalín. Okrem toho tam bol skatepark, množstvo preliezačiek... Večer sme sa začali baliť na cestu domov, no vôbec sa nám nechcelo odísť.

  Posledný deň sa pre nás začal veľmi zavčasu, už o 3.00, kedy bol budíček. O 4.hodine sme sa s Magdeburgom rozlúčili  a autobus nás viezol do Prahy. Práve sa začínala búrka, ktorej sme boli vďační, že počkala až do nášho odchodu a my sme si celý výlet užili v krásnom, slnečnom a horúcom počasí.  Z Prahy sme pokračovali domov vlakom, v ktorom bolo opäť veľmi veselo.

  Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi, že sme sa na tomto super výlete mohli zúčastniť  a o rok budeme závidieť našim nasledovateľom... Mgr. D. Markovičová

  Fotogaléria - 1. deň

  Fotogaléria - 2. deň

  Fotogaléria - 3. deň

  Fotogaléria - 4.-5. deň

 • Prezentácia ročníkových projektov našich štvrtákov

 • Deň otvorených dverí "Učíme pre život" - záznam z videoarchívu TV Považie

 • Mestská hra

  V sobotu 2. júna 2018 náš školský dvor ožil zábavou. Členovia Žiackej školskej rady pod vedením PaedDr. Mužíkovej a Mgr. Markovičovej pri príležitosti MDD zorganizovali  Mestskú hru. Súťažili 3 tímy – žiaci, učitelia a rodičia. Každá skupinka dostala pokyny – vyhľadať:  dom, ktorý visí, treťohorný park, visiacu kravu, filmy pod kupolou, tri holubice, epitaf Rafaela Podmanického a Kráľa – nekráľa. Po vylúštení tajničky museli zistiť, kde je miesto stretnutia. Približne po hodinke sa súťažiaci objavili naspäť na školskom dvore. Na 1. mieste dobehli tímy žiakov a učiteľov. Onedlho boli naspäť aj rodičia a obsadili 2. miesto.

  Na súťaži nás reprezentovali Andrej Kubáň, Aleš Kotačka, Timea Štefíková a Adam Deák so svojimi rodičmi (resp. starším bratom).

  Za učiteľov sa zúčastnili Mgr. Kotačková, PaedDr. Miková, Mgr. Strinková a Mgr. Trníková.

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich ochotu vymeniť sobotňajšie povinnosti v kruhu svojich rodín za príležitosť zasúťažiť si so svojimi deťmi, resp. žiakmi. J

  Kým boli účastníci Mestskej hry hľadať určené miesta, na školskom dvore si naši parlamentári rozložili svoje stanoviská. Každá trieda mala pripravené iné súťaže pre deti z 1. stupňa, ktoré postupne začali prichádzať. Mali sme dokonca aj maľovanie na tvár, ktoré je pre deti veľmi príťažlivé. J Deti si zasúťažili, získali sladké odmeny. Medzitým nám pán učiteľ Červenák pripravil super ohník, takže podujatie sme napriek veľkému teplu ukončili opekačkou rôznych dobrôt. Po celý čas tu vládla skvelá nálada, zabavili sa deti aj dospelí. Nakoniec nás domov vyhnala prichádzajúca búrka, ale všetky naplánované aktivity sme stihli zrealizovať. Mgr. D. Markovičová

  Fotogaléria

 • Náš koncoročný výlet

  Žiaci 6. A a 6. B si so svojimi triednymi učiteľkami, Mgr. Husseinovou a Mgr. Markovičovou, vybrali pre svoj koncoročný výlet krásnu destináciu – Vysoké Tatry. V nedeľu 27. mája sme sa ráno o 7.30 stretli na železničnej stanici. Cesta nám rýchlo ubehla a o 10.30 sme vystúpili v Poprade. Ubytovanie sme mali rezervované vo Veľkom Slavkove. Zložili sme si na izbách veci, zjedli obed, ktorý nám doma nabalili a už na nás čakala Tricklandia v Starom Smokovci. Užili sme si tam kopec zábavy, pofotili sme sa, absolvovali sme antigravitačnú miestnosť... Kým sme si my užívali, vonku bola búrka, ale to nám nevadilo. Zvyšné dni sme mali nádherné počasie, slniečka sme si užili až-až. J Pondelkové dopoludnie  sme trávili programom na Štrbskom plese. Po návrate nám náš ubytovateľ pripravil vodný futbal, pri ktorom nám ušlo popoludnie. Večer sme mali na pláne nákupy v Poprade, ale uprednostnili sme spoločnú zábavu na ubytovni. Ani sme sa nenazdali a prišiel utorok a s ním aj koniec nášho výletu. Doobedie sme strávili súťažne - Mestskou hrou v Starom Smokovci. Potom už sme sa len zastavili po kufre a čakala nás popradská stanica a cesta domov. Vrátili sme sa opálení, spokojní s plní množstva zážitkov. Niektorí už počas cesty domov stihli naplánovať aj budúcoročný výlet, na ktorý sa už tešíme... J Mgr. D. Markovičová

  Fotogaléria