Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: dsa.pb@dsakademien.sk alebo Riaditeľka školy: 0904 243 250 Zástupkyňa RŠ: 042/432 59 94 alebo Kontakt

 
Pozícia:

hlavná kuchárka/hlavný kuchár v školskej jedálni   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.10.2018
Požiadavky:Požadované vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Mzda:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 výučný list alebo maturitné vysvedčenie v odbore kuchár
 profesijný životopis,
 zdravotný preukaz,
 súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte čo najskôr, najneskôr však do 28. 09. 2018
Informácia o výberovom konaní:
Osobný pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky resp. elektronicky.
Iné požiadavky:
Skúsenosti s normovaním jedál podľa zisteného stavu stravníkov a platných materiálno spotrebných noriem a jedálneho lístka
Náplň práce:
 Zodpovednosť za dodržiavanie materiálových spotrebných noriem a receptúr platných pre školské stravovanie a všeobecne platných predpisov pri výrobe jedál a nápojov.
 Zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov
 Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku.
 Podieľanie sa na príprave jedálneho lístka.
 Organizovanie všetkých výrobných procesov prípravy jedál.
 Kontrola kvality hotových jedál.
 Preberanie tovaru od dodávateľov, starostlivosť o správne uskladnenie tovaru Sledovanie správnych skladových zásob základných surovín.