Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Zoznam faktúr s DPH 31.10.2018
Objednávka Zoznam objednavok s DPH 31.10.2018
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 27.09.2018 Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť PB
Zmluva peňažný dar s DPH 27.09.2018 Občianske združenie Zrniečka pre sny
Zmluva prenájom telocvične s DPH 18.09.2018 Basketbalový klub PB
Zmluva prenájom telocvične s DPH 31.08.2018 Ing. Pavla Kantorová
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 31.08.2018 Občianske združenie Materské centrum Včielka PB
Zmluva prenájom telocvične s DPH 31.08.2018 TJ Rozkvet
Zmluva prenájom telocvične s DPH 29.08.2018 Michal Mišík
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 07.08.2018 Petra Hulková
Zmluva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 24.07.2018 MPSVaR
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 10.07.2018 Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť PB
Zmluva prenájom nebytových priestorov s DPH 29.06.2018 Radioklub PB
Zmluva prenájom telocvične s DPH 11.06.2018 Ľubomír Krčmárik
Faktúra zoznam prijatých faktúr s DPH 31.12.2017
Objednávka Zoznam objednávok za rok 2018 s DPH 31.12.2017