Navigácia

Zoznam tried

Názov
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miloš Červenák
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Husseinová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danica Markovičová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kubovičová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Sidónia Adamčíková
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Vladimíra Mužíková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Líšková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Trníková
Školský klub detí 1. oddelenie Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eleonóra Valachová
Školský klub detí, 2. oddelenie Rozvrh
Triedny učiteľ Anna Lipková
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Lapúniková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kotačková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Drblíková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bohdana Strinková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdena Suchárová

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.06.2018