Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdena Suchárová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bohdana Strinková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Lapúniková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kotačková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Drblíková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Líšková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Trníková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miloš Červenák
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Husseinová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danica Markovičová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kubovičová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Sidónia Adamčíková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Vladimíra Mužíková

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018