Navigácia

 • Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
  Sídl. Rozkvet 2047,
  017 01 Považská Bystrica
 • 0904 243 250
Počet návštev: 25685

PONÚKAME

NAŠE AKTIVITY

SPONZORI ŠKOLY

Ďakujeme všetkým sponzorom za priazeň a podporu našej školy.   Zoznam sponzorov

 

Pondelok 19. 3. 2018

Kalendár

POZVÁNKA

Súkromný školský klub detí  pri Súkromnej ZŠ DSA

  Vás pozýva na  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  v ŠKD                                                                                                     spojený  s Vynášaním Moreny   

 dňa 20.03.2018  / utorok / o 14,00 hod. na školskom dvore.

Po ukončení podujatia nasledujú,

Veľkonočné tvorivé dielne,

pre deti bude pripravených veľa zaujímavých aktivít:  maľovanie vajíčok, pletenie korbáčov, zhotovenie ježkov a iné.

NOVINKY

 • Riaditeľka Súkromnej základnej školy DSA, Sídl. Rozkvet 2047 v Považskej Bystrici Vám oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods.5 udeľuje na deň 21. marca 2018 /streda/ žiakom 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov: celoslovenské Testovanie 9 – 2018. Žiaci ostatných ročníkov sa vyučujú podľa štandardného rozvrhu. Mgr. Nataša Kováčová, riaditeľka školy

 • Milí naši deviataci, blíži sa Testovanie 9, ktorého cieľom je získať obraz o vašich výkonoch, o úrovni vedomostí a zručností v testovaných predmetoch - slovenský jazyk a literatúra a matematika, monitorovať úroveň vašej pripravenosti na ďalšie štúdium.

  V najbližších dňoch sme pre vás upravili rozvrh hodín a zaradili sme do vyučovania viac hodín matematiky a slovenského jazyka, aby ste si mohli nadobudnuté vedomosti a zručnosti ešte viac precvičiť a upevniť.

  Želáme vám všetkým, aby ste Testovanie 9 úspešne zvládli a dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Nie je to tak dávno, čo sa v našej škole uskutočnilo stretnutie rodičov žiakov deviatych ročníkov a ich detí so zástupcami stredných škôl a zástupcom z firmy PSL. Cieľom tohto, z nášho pohľadu prínosného, podujatia bolo pomôcť žiakom rozhodnúť sa pre správnu strednú školu. V aktivitách, v ktorých sa orientujeme na voľbu strednej školy a následne povolania pokračujeme aj ďalej. Uvedomujeme si totiž, že moderná škola by mala disponovať s modernými nástrojmi, ktoré dokáže efektívne využívať. Potrebu modernizácie vidíme aj v oblasti výchovného poradenstva a hľadáme vhodné metódy, aby sme boli rodičom a žiakom čo najviac nápomocní.

 • Zápis sa uskutoční v dňoch 25.4.-26.4.2018 na prízemí v triedach 3.A a 4.A. Na deti sa tešia naši Šmolkovia, ktorí ich budú počas zápisu sprevádzať.

  Milí rodičia, všetky ďalšie informácie týkajúce sa zápisu nájdete tu:

  Aktivity našej školy si môžete pozrieť na fc stránke Súkromná základná škola DSA Považská Bystrica tu:

  BENEFIT NÁŠHO ZRIAĎOVATEĽA DSA:

  bezplatné zabezpečenie školských pomôcok pre každého prváčika

 • Chlapci - basketbalisti, vybojovali krásne 1. miesto v okresnom kole basketbalového turnaja. Želáme silu, bojovnosť a šťastie v dueloch obvodného kola. Držíme palce!

 • Našej Katke Poznikovej, žiačke 8.B triedy, blahoželáme k víťazstvu v okresnom kole dejepisnej olympiády. Všetci budeme držať palce aj v krajskom kole.

 • Naše žiačky 2.A triedy Jessica Turská a Nela Vančová sa stali finalistkami celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. O ďalšom úspechu ich výtvarných prác môžeme rozhodnúť my všetci svojimi lajkmi priamo na fc stránke RAABE.

  Podporme kreativitu J. Turskej lajkom tu:

  https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583807551657109.1073741852.114764378561441/1583829594988238/?type=3&theater

 • Vážení rodičia, v dňoch 19.2.-23.2.2018 sú jarné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 26.2.2018.

 • V týždni pred jarnými prázdninami naši pedagógovia pripravili pre deti a predškolákov fašiangový karneval. Ten tohtoročný bol obohatený o videoprojekciu a pochovávanie basy. Tak ako po minulé roky, ani teraz nechýbala skvelá diskotéka v technickom prevedení pána Buča, sladké fánky a čajík. Ďakujeme všetkým pedagógom, starším žiakom za prípravu a pomoc pri realizácii karnevalu.

 • Vážení rodičia, predpokladaný návrat žiakov z lyžiarskeho výcviku je v piatok 16.2.2018 o 14.30 hod. pri studničke.

 • Naša žiačka Zuzka Masaryková úspešne vyriešila všetky náročné matematické úlohy a vybojovala v okresnom kole matematickej olympiády krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

 • Krátko po začiatku nového roka 2018 sa v CVČ v Považskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Už šestnásteho januára sa naši dvaja žiaci, Jakub Ondrásky a Richard Lagín, zúčastnili neľahkého súboja v znalostiach tohto svetovo najrozšírenejšieho jazyka. Jakub zabojoval v kategórii 1A a Richard 1B. Obaja sa museli popasovať s náročnými úlohami v písomnej i ústnej časti. O ich skvelých vedomostiach a zručnostiach svedčí aj ich umiestnenie. Jakubovi gratulujeme za pekné 10. miesto a Richardovi za vynikajúce 3. miesto. PaedDr. A. Miková

 • Majú za sebou prvý polrok. Čaká ich prvé vysvedčenie za prácu, ktorú v škole odviedli, za všetko, čo sa naučili. Skamarátili sa s písmenkami, ktoré im už viac nerobia problémy pri písaní či čítaní. Áno, sú to naši prváci. Usilovní, zvedaví a šikovní.

  Aby sa mohli dozvedieť a naučiť ešte viac, privítali sme ich 29. januára v našej malej, ale útulnej knižnici. Pani učiteľka Miková spolu so žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka pripravila pre prváčikov zaujímavé divadielko o princeznej Ruženke.

  Na žiakov čakala aj malá výstava kníh vydavateľstva Ikar, ktoré si mohli zakúpiť. Čo je ale najhlavnejšie, zoznámili sa s titulmi, ktoré knižnica ponúka, dozvedeli sa, ako sa dá knižka požičať, kedy najneskôr ju treba vrátiť a ako sa v knižnici správať.

 • Čas podávania prihlášok do stredných škôl sa blíži a žiaci deviateho ročníka stoja pred neľahkým rozhodnutím, výberom strednej školy. Toto rozhodnutie sa netýka len žiaka, ale i zákonných zástupcov, ktorým je v prípade potreby a záujmu k dispozícii v škole výchovný poradca. Ak má žiak záujem o strednú školu, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych zručností, schopností a talentu, takzvané „talentovky“, podáva prihlášku do 20.2. 2018. Ostatní žiaci majú čas rozhodnúť sa do 10.4. 2018.

  Niekedy je veľmi náročné skĺbiť záujmy dieťaťa s možnosťami uplatnenia na trhu práce. Je dobré, keď žiak už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví a čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. Medzi deviatakmi sa však nájdu i takí, ktorí vôbec nevedia, pre ktorú strednú školu sa rozhodnúť, ktorý odbor si spomedzi ponúkaných možností vybrať.

 • Milí mobilní používatelia,

  Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

  Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

 • Milí učitelia, rodičia, žiaci,

  môžete si skontrolovať rozvrh hodín. Stačí kliknúť na odkaz v hornej časti stránky.