Navigácia

 • Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
  Sídl. Rozkvet 2047,
  017 01 Považská Bystrica
 • Riaditeľka školy:
  0904 243 250
  Zástupkyňa RŠ:
  042/432 59 94
Počet návštev: 55039

PONÚKAME

NAŠE AKTIVITY

SPONZORI ŠKOLY

Ďakujeme všetkým sponzorom za priazeň a podporu našej školy.   Zoznam sponzorov

 

Streda 23. 5. 2018

Kalendár

Navigácia

  AKTUALITY

  Zber papiera

  Vážení rodičia, milí žiaci, od 21. mája do 31. mája 2018 bude na našej škole prebiehať zber papiera. Zviazaný papier môžete prísť odovzdať ráno v čase od 7:30 do 8:00hod., popoludní v čase od 15:00 do 16:30 hod. Za podporu našej školy vopred všetkým ďakujeme. 

  NOVINKY

  • V týždni od 14. mája do 18. mája 2018 prebiehala na našej škole zbierka Týždeň modrého gombíka vyhlásená Slovenským výborom pre UNICEF. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 43,51 EUR. Výnos je určený na riešenie humanitárnych a potravinových kríz na Ukrajine.

   Čiastka bola vložená na účet UNICEF Slovensko 18. 5. 2018.

   Všetkým prispievateľom zo srdca ďakujeme.

   zástupcovia Žiackej školskej rady

  • Prezentácia aktivít našej školy z minulých školských rokov: Nasa_skola_DSA.ppsx​​​​​​​

  • Na ekologickej súťaži Ekopyramída, ktorej sa tento rok zúčastnilo 12 základných škôl z Považskobys­trického okresu, naše deti získali za svoje ekologické projekty a ich obhajobu pred odbornou porotou tri vzácne ocenenia.

  • Budúci prváci opäť zavítali k najmladším žiakom našej školy.

   Najprv sme predškolákov pozvali do telocvične na hodinu telesnej výchovy. Deti sa spoločne rozcvičili, súťažili, skákali, prekonávali prekážky, hrali vybíjanú, na záver sa uvoľnili počas relaxačného cvičenia. Nabití energiou z aktívneho pohybu sme spolu s ľahkosťou zvládli hodinu slovenského jazyka. Ukázali sme mladším návštevníkom, ako sa nám darí v čítaní, a písaní, aj obľúbené didaktické hry. Samozrejme, aktívne sa zapájali i predškoláci – riešili pripravené pracovné listy a úlohy na interaktívnej tabuli. Čas nám uplynul veľmi rýchlo. Vymenili sme si darčeky a rozlúčili sa pozdravom: „Onedlho dovidenia.“ M. Kotačková

  • Dňa 8.3. sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori 2. - 4. ročníka zaujali porotu výberom klasickej aj súčasnej tvorby. Zazneli úryvky od Podjavorinskej, Feldeka, Rúfusa, Futovej,... Porota posudzovala vhodnosť výberu a správne pochopenie obsahu textu, originalitu prednesu, kultivovanosť rečového prejavu, ... Napokon spomedzi šikovných vybrala tých naj:

   Poézia: 1. miesto Ema Markovičová III.A

   2. miesto Jessica Turská II.A

   3. miesto Tatiana Roncová II.A

  • Naši chlapci vybojovali 17.4.2018 úžasné prvé miesto v krajskom kole basketbalového turnaja. Je to pre našu školu veľký úspech. Ďakujeme vám za reprezentáciu DSA a želáme ďalšie víťazné zápasy.

  • Dňa 20.03.2018 sa na našej Súkromnej základnej škole DSA v popoludňajších hodinách uskutočnili dve aktivity, ktoré zorganizovali pani vychovávateľky. Nezvyčajné popoludnie začalo vynášaním Moreny sprevádzané spevom a tančekmi detí. Po upálení pani Zimy sa všetky deti, pedagógovia, rodičia i ďalší hostia stretli v školskom klube na Veľkonočných tvorivých dielňach. Deti si s pomocou dospelých mohli vyskúšať rôzne techniky zdobenia vajíčok, vyrábali kvety z pedigu, ježkov, plietli korbáče a zhotovovali ovečky. Všetkým zúčastneným sa tvorivé dielne veľmi páčili, spokojní, plní zážitkov a nových inšpirácií sa vracali domov.

  • Naše žiačky zabodovali a vybojovali 1. miesto v okresnom kole basketbalového turnaja. Získali do našej školskej zbierky trofejí krásny víťazný pohár. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

  • Naša škola sa môže pochváliť, že je súčasťou najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku, ktorý má záštitu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

   Patríme ku školám, ktoré vedia, aké je dôležité triediť nielen plast a papier, ale aj elektroodpad a batérie. Za minulý rok sme dostali diplom , ktorým bola ocenená ako jedna z 30 najúspešnejších škôl na Slovensku v triedení a zbieraní elektroodpadu.

   Zbierame aj tonery, životné prostredie nám nie je ľahostajné , nádoby sú umiestnené vo vestibule školy, a tak má k nim prístup každý žiak.

  • Blahoželáme Diane Vojtekovej, žiačke 7. A triedy k peknému úspechu - k 3. miestu v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese prózy.

  • 16. marec je dňom narodenia známeho slovenského zberateľa rozprávok, Pavla Dobšinského. Ako pocta tomuto vzácnemu človeku je už niekoľko rokov tento deň venovaný ľudovým rozprávkam a knižnice po celom Slovensku pripravujú rôzne akcie pre svojich čitateľov.

   Aj naša školská knižnica pripravila v tento deň pre žiakov druhého a tretieho ročníka zaujímavé aktivity, ktorými si žiaci pripomenuli známe, aj menej známe rozprávky zo zbierok Pavla Dobšinského. Žiaci spoznávali hlavné postavy rozprávok v krátkych charakteristikách, aby ich mohli priradiť k názvu rozprávky, z ktorej pochádzajú. Potom vymýšľali pre známe postavy jedlo, ktorým by danú postavičku pohostili. Následne preverili svoje vedomosti o ľudových rozprávkach v aktivite, pri ktorej hľadali chybu v názve rozprávky. Nemali problém a veľmi rýchlo odhalili, aká rozprávka sa skrýva pod názvom Janko Fazuľa, Cukor nad zlato, Hnedovláska či O troch eurách.

  • Nie je to tak dávno, čo sa v našej škole uskutočnilo stretnutie rodičov žiakov deviatych ročníkov a ich detí so zástupcami stredných škôl a zástupcom z firmy PSL. Cieľom tohto, z nášho pohľadu prínosného, podujatia bolo pomôcť žiakom rozhodnúť sa pre správnu strednú školu. V aktivitách, v ktorých sa orientujeme na voľbu strednej školy a následne povolania pokračujeme aj ďalej. Uvedomujeme si totiž, že moderná škola by mala disponovať s modernými nástrojmi, ktoré dokáže efektívne využívať. Potrebu modernizácie vidíme aj v oblasti výchovného poradenstva a hľadáme vhodné metódy, aby sme boli rodičom a žiakom čo najviac nápomocní.

  • Chlapci - basketbalisti, vybojovali krásne 1. miesto v okresnom kole basketbalového turnaja. Želáme silu, bojovnosť a šťastie v dueloch obvodného kola. Držíme palce!

  • Našej Katke Poznikovej, žiačke 8.B triedy, blahoželáme k víťazstvu v okresnom kole dejepisnej olympiády. Všetci budeme držať palce aj v krajskom kole.

  • Naše žiačky 2.A triedy Jessica Turská a Nela Vančová sa stali finalistkami celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. O ďalšom úspechu ich výtvarných prác môžeme rozhodnúť my všetci svojimi lajkmi priamo na fc stránke RAABE.

   Podporme kreativitu J. Turskej lajkom tu:

   https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583807551657109.1073741852.114764378561441/1583829594988238/?type=3&theater

  • Vážení rodičia, v dňoch 19.2.-23.2.2018 sú jarné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 26.2.2018.

  • V týždni pred jarnými prázdninami naši pedagógovia pripravili pre deti a predškolákov fašiangový karneval. Ten tohtoročný bol obohatený o videoprojekciu a pochovávanie basy. Tak ako po minulé roky, ani teraz nechýbala skvelá diskotéka v technickom prevedení pána Buča, sladké fánky a čajík. Ďakujeme všetkým pedagógom, starším žiakom za prípravu a pomoc pri realizácii karnevalu.

  • Vážení rodičia, predpokladaný návrat žiakov z lyžiarskeho výcviku je v piatok 16.2.2018 o 14.30 hod. pri studničke.

  • Naša žiačka Zuzka Masaryková úspešne vyriešila všetky náročné matematické úlohy a vybojovala v okresnom kole matematickej olympiády krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

  • Krátko po začiatku nového roka 2018 sa v CVČ v Považskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Už šestnásteho januára sa naši dvaja žiaci, Jakub Ondrásky a Richard Lagín, zúčastnili neľahkého súboja v znalostiach tohto svetovo najrozšírenejšieho jazyka. Jakub zabojoval v kategórii 1A a Richard 1B. Obaja sa museli popasovať s náročnými úlohami v písomnej i ústnej časti. O ich skvelých vedomostiach a zručnostiach svedčí aj ich umiestnenie. Jakubovi gratulujeme za pekné 10. miesto a Richardovi za vynikajúce 3. miesto. PaedDr. A. Miková

  • Majú za sebou prvý polrok. Čaká ich prvé vysvedčenie za prácu, ktorú v škole odviedli, za všetko, čo sa naučili. Skamarátili sa s písmenkami, ktoré im už viac nerobia problémy pri písaní či čítaní. Áno, sú to naši prváci. Usilovní, zvedaví a šikovní.

   Aby sa mohli dozvedieť a naučiť ešte viac, privítali sme ich 29. januára v našej malej, ale útulnej knižnici. Pani učiteľka Miková spolu so žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka pripravila pre prváčikov zaujímavé divadielko o princeznej Ruženke.

   Na žiakov čakala aj malá výstava kníh vydavateľstva Ikar, ktoré si mohli zakúpiť. Čo je ale najhlavnejšie, zoznámili sa s titulmi, ktoré knižnica ponúka, dozvedeli sa, ako sa dá knižka požičať, kedy najneskôr ju treba vrátiť a ako sa v knižnici správať.

  • Čas podávania prihlášok do stredných škôl sa blíži a žiaci deviateho ročníka stoja pred neľahkým rozhodnutím, výberom strednej školy. Toto rozhodnutie sa netýka len žiaka, ale i zákonných zástupcov, ktorým je v prípade potreby a záujmu k dispozícii v škole výchovný poradca. Ak má žiak záujem o strednú školu, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych zručností, schopností a talentu, takzvané „talentovky“, podáva prihlášku do 20.2. 2018. Ostatní žiaci majú čas rozhodnúť sa do 10.4. 2018.

   Niekedy je veľmi náročné skĺbiť záujmy dieťaťa s možnosťami uplatnenia na trhu práce. Je dobré, keď žiak už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví a čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. Medzi deviatakmi sa však nájdu i takí, ktorí vôbec nevedia, pre ktorú strednú školu sa rozhodnúť, ktorý odbor si spomedzi ponúkaných možností vybrať.

  • Milí mobilní používatelia,

   Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

   Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

  • Milí učitelia, rodičia, žiaci,

   môžete si skontrolovať rozvrh hodín. Stačí kliknúť na odkaz v ľavom menu stránky.