Navigácia

 • Súkromná základná škola DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica
  Sídl. Rozkvet 2047,
  017 01 Považská Bystrica
 • Riaditeľka školy:
  0904 243 250
  Zástupkyňa RŠ:
  042/432 59 94
Počet návštev: 123607

PONÚKAME

NAŠE AKTIVITY

SPONZORI ŠKOLY

Ďakujeme všetkým sponzorom za priazeň a podporu našej školy.   Zoznam sponzorov

 

Sobota 15. 12. 2018

Kalendár

Navigácia

  Aktuality

  Vážení rodičia,

  od 12.11.2018 až do odvolania budú v priestoroch našej školy prebiehať rekonštrukčné práce - výmena okien v pavilóne G a vo vstupnej hale. Upozorňujeme na hroziace nebezpečenstvo úrazu v priľahlých vonkajších priestoroch budovy školy v čase vyučovania i  v popoludňajších hodinách. 

  NOVINKY

  • 10. 12. 2018

   Aktualizovali sme modul Jedálny lístok

  • Na konci októbra sme pre našich žiakov pripravili 3 dejepisné exkurzie.

   Prvá bola určená pre žiakov 6. ročníka a navštívili sme naše hlavné mesto. Absolvovali sme prehliadku expozície múzea Antická Gerulata, ktoré sídli v Rusovciach. Ide o archeologické nálezisko vojenského tábora z rímskeho obdobia, ktorý bol súčasťou opevnenej hranice Limes Romanus. Prehliadka nebola úplne tradičná, išlo o školu v múzeu. Pani lektorka nám najskôr všetko poukazovala, vysvetlila... a po skončení jej výkladu každý dostal pracovný list s rôznymi úlohami, kde sme uplatnili práve nadobudnuté vedomosti. Museli sme však požívať aj iné znalosti a najmä logické myslenie, samostatné usudzovanie a prepájanie súvislostí, čo je veľmi dôležité pre rozvoj žiakov a ich budúce uplatnenie na trhu práce.

  • Deti z turistického krúžku sa dňa 24.11.2018 pod vedením svojich vedúcich vybrali v ranných hodinách do Bratislavy. Cesta vlakom ubehla veľmi rýchlo. Po príchode do Bratislavy naša prvá cesta viedla na Bratislavský hrad. Je to najznámejšia pamiatka hlavného mesta, deti sa dozvedeli nové informácie z histórie hradu. Na záver prehliadky sme sa vybrali po schodoch do veže, kde bol pekný výhľad na mesto. Naša cesta pokračovala na Vianočné trhy. Deti si kúpili suveníry, darčeky pre rodičov a súrodencov. Spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili domov. Mgr. E. Valachová

  • Dňa 20.11.2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili školského kola anglickej olympiády. V rámci súťaže sa preverovali vedomosti žiakov formou testu, konverzačné techniky, ako i tvorivosť a kreativita pri opise obrázkov. Spomedzi silnej konkurencie napokon 1.miesto získala Katarína Pozníková z 9.B triedy, na 2. mieste (s rovnakým počtom bodov) sa umiestnili: Juraj Adamík z 9.B triedy a Peter Podolák z 9.B triedy, v tesnom závese sa na 3.mieste umiestnil Tomáš Srovnalík z 9.B triedy. Mgr. I. Tőrőková

  • 19.11. 2018 absolvovali naši deviataci testovanie pod názvom COMDI. COMDI je počítačová diagnostika, ktorá je zložená z testových úloh zameraných na diagnostiku študijno – profesijných predpokladov. Zjednodušene povedané, zameriava sa na správnu voľbu budúceho profesionálneho zamerania žiakov základných škôl. Cieľom tohto, z nášho pohľadu prínosného, testovania je uľahčiť žiakom rozhodovanie pri výbere strednej školy. Absolvovaním COMDI žiak môže získať reálny obraz o sebe, o požiadavkách jednotlivých povolaní a svojich možnostiach uplatnenia sa vo svete práce. Výsledky tejto časovo náročnej diagnostiky obsahujú komplexný opis osobnosti žiaka, jeho schopností, zručností, profesijné predpoklady a porovnáva ich s jeho vlastnými predstavami. Na základe týchto výsledkov sa potom žiakovi odporučí vhodná stredná škola, konkrétny učebný či študijný odbor. Nakoľko je tento modul uznávaný aj vo svete, považujeme ho za vhodný a efektívny diagnostický nástroj, pomocou ktorého môžeme pripraviť žiakov pre trh práce.

  • Vo štvrtok 15.11.2018 si deviataci opäť vyskúšajú testovanie z matematiky a slovenského jazyka známe ako Komparo. Čakajú ich teda dva testy. Na vypracovanie každého testu budú mať 60 minút čistého času. Pomôcky povolené pri testovaní sú písacie, rysovacie potreby a kalkulačka.

   Ako prvý budú písať test z matematiky, ktorý bude obsahovať 20 úloh, 10 otvorených – dopisujú číslo a 10 uzavretých – vyberajú z možností krížikom. Druhý test zo slovenského jazyka a literatúry bude obsahovať 5 otvorených úloh – dopisujú slovo a 25 uzavretých úloh.

  • Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Dňa 24.10.2018 sa pri tejto príležitosti v školskom klube na Súkromnej základnej škole DSA konali Tvorivé dielne. Na úvod vystúpili deti z tanečného krúžku.

   Potom nasledovali tvorivé dielne so starými rodičmi a rodičmi: vyrezávali svetlonosy, ježkov zo šišiek, srdiečka z gaštanov, húseničky z listov, šili vankúšiky z levandule, uvili ruže z listov. Deti tvorenie so starými rodičmi veľmi bavilo. Svetlonosy deti s rodičmi vyniesli do záhradky, kde nám skrášľujú naše prostredie. Počas tvorenia sa mohli všetci občerstviť kávou, čajom a sladkosťou.

  • 26. 11. 2018

   Aktualizovali sme modul Jedálny lístok

  • V školskom roku 2018/2019 začal opäť svoju činnosť turistický krúžok. Dňa 13.10.2018 sa deti s vedúcimi turistického krúžku vybrali na Považský hrad, kde si mohli pozrieť zrúcaninu hradu. Nechýbala ani tradičná opekačka. Krásnou jesennou prírodou sme sa vrátili domov.

   Dňa 20.10.2018 sme opäť podnikli s deťmi z turistického krúžku zaujímavú výpravu do Budatína. Hrad sa nachádza v lone krásnej prírody. Deti si pozreli remeselnícke trhy, kde im ľudoví umelci zo Slovenska a Poľska predstavili remeslá: drotárstvo, košikárstvo, tkáčstvo, kováčstvo. Nechýbali ani tvorivé dielne, kde si deti vyrobili vlastnoručné výrobky. Pod vedením sprievodkyne sme si pozreli hrad Budatín. Spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

  • Októbrové slniečko ponúka príležitosť nesedieť doma, ale vybrať sa na ryby. Tak sme túto výzvu prijali a vybrali sme sa k vode, konkrétne na Slavojku. Pri rybníkoch už bolo veľa iných starších i mladších rybárov. Naši žiaci sa zložili, pripravili rybárske udice a biče a rybolov mohol začať. Biele rybičky sa dosť chytali, no všetky išli naspäť do vody. Vyskytlo sa aj niekoľko kaprových záberov. Mgr. A. Trníková

  • Dňa 16.10.2018 žiaci našej školy navštívili zábavné centrum VIDA v Brne plné zaujímavých hier, pokusov, aktivít, hlavolamov ale aj poučných informácií a poznatkov. V programe nám lektori ponúkli zaujímavú akustickú prezentáciu,ktorá nikoho nenechala na pochybách, že aj zvuk je zaujímavý fyzikálny jav .Po návšteve zábavného centra sme si prešli kúsok z historickej časti mesta, námestie Slobody, katedrálu sv. Petra a Pavla , Špilberg a pohľad na mesto z vtáčej perspektívy. V autobuse na ceste domov zneli vety:"Bola to úžasná exkurzia....mohli sme tam byť dlhšie....alebo poďme ešte raz na exkurziu" . Mgr.Anna Trníková

  • V piatok 12. 10. 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili interaktívneho workshopu na tému „Keď zmena myslenia pomáha“ pod vedením sl. Kláry Bernátovej z Nadácie Zastavme korupciu. Hlavnou témou bolo spoznávanie ľudského myslenia. Žiaci sa počas dvoch vyučovacích hodín dozvedeli, aký veľký význam má pre človeka vnútorná motivácia, pozitívny pohľad na problém ako aj to, kam sa naša myseľ dostáva v prípade, že pred ťažkými úlohami utečieme skôr ako sa nimi začneme zaoberať. Prostredníctvom krátkych aktivít a motivačných príbehov žiaci zistili, že neúspech nemusí znamenať zlyhanie ale práve naopak, môže byť prvým krokom pre dosiahnutie úspechu. Na zmenu myslenia nie je nikdy neskoro, a tak dúfame, že tento workshop žiakom ukázal novú cestu vlastného rozvoja. PaedDr. Vladimíra Mužíková

  • 24. 11. 2018

   Aktualizovali sme modul PROJEKTY

  • Dňa 15.októbra 2018 sa uskutočnilo prvé stretnutie učiteľov školy s mentorom projektu Vladimírom Burjanom, spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko. Témou diskusie bolo prepojenie formálneho vzdelávania s neformálnym vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom stretnutia bolo poskytnúť učiteľom konkrétne návody, ako zaviesť tému do praxe, nastaviť program realizácie aktivít čo najadresnejšie, vymeniť si cenné poznatky a skúsenosti z realizácie už podobných projektov. Mgr. N. Kováčová

  • Vážení rodičia, milí žiaci, tento školský rok bude zber starého papiera prebiehať celoročne. Zviazaný a podpísaný papier môžete odovzdať triednym učiteľom. Najlepší "zberači" budú odmení zaujímavými cenami - volejbalovou, futbalovou loptou a za každých 15kg papiera dostanú neskúšanku :-)). Víťaz bude odmenený tabletom LENOVO.

  • Informácie o voľnom pracovnom mieste

   Pracovná pozícia:

   hlavná kuchárka/hlavný kuchár v školskej jedálni

   Rozsah úväzku:

   100 % úväzok

   Dátum nástupu:

   od 01. 10. 2018

   Kvalifikačné predpoklady:

   stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

   Mzda:

   v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Požadované doklady:

   • žiadosť o prijatie do zamestnania,
   • výučný list alebo maturitn
  • 19. 11. 2018

   Aktualizovali sme modul Jedálny lístok

  • „Dedinkám nachádzajúcim sa v závere dolín sa zvyklo hovoriť, že ležia na konci sveta, alebo že tam líšky dávajú dobrú noc. Ale nezriedka práve ony mali zaujímavú históriu. Platí to aj o Hornom Moštenci.“

   V stredu 6.6.2018 navštívili žiaci IV.A triedy v rámci predmetu Regionálna výchova historické mini múzeum v Hornom Moštenci.

   Žiaci si prezreli staré fotografie zachytávajúce rôzne udalosti z čias našich predkov, prvky tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu. V troch miestnostiach mohli vidieť dobovú spálňu, zaujímavú kuchyňu s pôvodnou stavanou pecou a pracovné, hospodárske náradie.

  • Vo štvrtok 31.5.2018 navštívili žiaci II.A triedy počas vyučovania pobočku Považskej knižnice na sídlisku Rozkvet. Privítala ich pracovníčka knižnice. Zoznámila ich s priestormi knižnice, v detskom oddelení si žiaci mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách. Vyjadrovali svoje zážitky z čítania, spoznali niektorých spisovateľov detských kníh. So záujmom hľadali svoje obľúbené knihy. Pani knihovníčka im vysvetlila postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami. Pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi.

  • 19. 11. 2018

   Aktualizovali sme modul Hodnotenie predmetov

  • Na začiatku júna 2018 dostalo 10 našich žiakov odmenu za výborný prospech a správanie vo forme jazykového pobytu v hlavnom meste Saska Anhaltska - Magdeburgu.

   V utorok, 5. Júna, sme ráno nasadli na vlak a vykročili sme v ústrety Nemecku. Večer sme boli na mieste. Ubytovali sme sa a pomaličky sme sa začali zoznamovať so žiakmi z lučeneckej školy DSA, ktorí tu boli s nami.

   V stredu sme mali hneď od rána program s lektorkou – 6 hodín nemeckého jazyka. Tieto prebehli zaujímavou formou priamo v centre mesta Magdeburg a boli spojené s jeho prehliadkou. Prezreli sme si pre nás veľmi zaujímavú ružovú Zelenú citadelu a magdeburskú katedrálu, ktorá je najstaršou gotickou katedrálou v Nemecku a je v nej pochovaný slávny cisár Otto I. Veľký. Po návrate do ubytovne sme mali športové popoludnie – futbal na miestnom ihrisku.

  • 19. 11. 2018

   Aktualizovali sme modul Hodnotenie predmetov

  • V sobotu 2. júna 2018 náš školský dvor ožil zábavou. Členovia Žiackej školskej rady pod vedením PaedDr. Mužíkovej a Mgr. Markovičovej pri príležitosti MDD zorganizovali Mestskú hru. Súťažili 3 tímy – žiaci, učitelia a rodičia. Každá skupinka dostala pokyny – vyhľadať: dom, ktorý visí, treťohorný park, visiacu kravu, filmy pod kupolou, tri holubice, epitaf Rafaela Podmanického a Kráľa – nekráľa. Po vylúštení tajničky museli zistiť, kde je miesto stretnutia. Približne po hodinke sa súťažiaci objavili naspäť na školskom dvore. Na 1. mieste dobehli tímy žiakov a učiteľov. Onedlho boli naspäť aj rodičia a obsadili 2. miesto.

  • Žiaci 6. A a 6. B si so svojimi triednymi učiteľkami, Mgr. Husseinovou a Mgr. Markovičovou, vybrali pre svoj koncoročný výlet krásnu destináciu – Vysoké Tatry. V nedeľu 27. mája sme sa ráno o 7.30 stretli na železničnej stanici. Cesta nám rýchlo ubehla a o 10.30 sme vystúpili v Poprade. Ubytovanie sme mali rezervované vo Veľkom Slavkove. Zložili sme si na izbách veci, zjedli obed, ktorý nám doma nabalili a už na nás čakala Tricklandia v Starom Smokovci. Užili sme si tam kopec zábavy, pofotili sme sa, absolvovali sme antigravitačnú miestnosť... Kým sme si my užívali, vonku bola búrka, ale to nám nevadilo. Zvyšné dni sme mali nádherné počasie, slniečka sme si užili až-až. J Pondelkové dopoludnie sme trávili programom na Štrbskom plese. Po návrate nám náš ubytovateľ pripravil vodný futbal, pri ktorom nám ušlo popoludnie. Večer sme mali na pláne nákupy v Poprade, ale uprednostnili sme spoločnú zábavu na ubytovni. Ani sme sa nenazdali a prišiel utorok a s ním aj koniec nášho výletu. Doobedie sme strávili súťažne - Mestskou hrou v Starom Smokovci. Potom už sme sa len zastavili po kufre a čakala nás popradská stanica a cesta domov. Vrátili sme sa opálení, spokojní s plní množstva zážitkov. Niektorí už počas cesty domov stihli naplánovať aj budúcoročný výlet, na ktorý sa už tešíme... J Mgr. D. Markovičová

  • Ako každoročne sa dňa 1.6.2018 na vodnej nádrži/rybníky/ v Považskej Teplej konali detské rybárske preteky. Spočiatku nás vytrápilo počasie. Tesne pred zahájením pretekov sa obloha zatiahla a tmavé kopovité oblaky neveštili nič dobrého, zahrmelo a spustil sa hustý dážď. Nádej, že sa vyčasí sa pomaly ale isto vytrácala. Po hodine sa predsa len ukázalo slniečko a preteky sa mohli začať. Na rybolove sa zúčastnili žiaci našej školy, členovia rybárskeho krúžku. Na detských rybárskych pretekoch sa zúčastnili deti aj z iných škôl, aby takto oslávili svoj deň detí. Ulovili sa iba tzv. biele ryby, no najmladšej účastníčke pretekov Beátke Jánoškovej sa podarilo chytiť aj pekného pstruha. Napriek tomu, že sa v rybolove všetkým nedarilo, cenu a sladkú odmenu dostalo každé dieťa. Spokojní a plní zážitkov sme sa podvečer rozišli domov. Mgr. Anna Trníková

  • 4. 11. 2018

   Aktualizovali sme modul Jedálny lístok

  • Dňa 15.5.2018 naši štvrtáci, napriek tréme a obavám, svoje prezentácie ročníkových projektov zvládli výborne. Každý z projektov bol zaujímavo spracovaný, originálny a predovšetkým prepojený s bežným životom.

   Na našej súkromnej škole sa takého prezentácie ročníkových projektov stanú samozrejmosťou, ako súčasť podpory a rozvíjania záujmov žiakov, a ako súčasť prípravy na celoživotné učenie a orientáciu na budúce povolanie. Ďalším cieľom je dať deťom možnosť niečo samostatne vytvoriť, zapojiť svoju fantáziu a predstavivosť, viesť ich k samostatnosti, vyhľadávaniu potrebných informácií a k zodpovednosť za svoju prácu.

  • 6. 10. 2018

   Aktualizovali sme modul Newsletter

  • 11. 7. 2018

   Aktualizovali sme modul Newsletter

  • V týždni od 14. mája do 18. mája 2018 prebiehala na našej škole zbierka Týždeň modrého gombíka vyhlásená Slovenským výborom pre UNICEF. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 43,51 EUR. Výnos je určený na riešenie humanitárnych a potravinových kríz na Ukrajine.

   Čiastka bola vložená na účet UNICEF Slovensko 18. 5. 2018.

   Všetkým prispievateľom zo srdca ďakujeme.

   zástupcovia Žiackej školskej rady

  • Prezentácia aktivít našej školy z minulých školských rokov: Nasa_skola_DSA.ppsx​​​​​​​

  • Na ekologickej súťaži Ekopyramída, ktorej sa tento rok zúčastnilo 12 základných škôl z Považskobys­trického okresu, naše deti získali za svoje ekologické projekty a ich obhajobu pred odbornou porotou tri vzácne ocenenia.

  • Budúci prváci opäť zavítali k najmladším žiakom našej školy.

   Najprv sme predškolákov pozvali do telocvične na hodinu telesnej výchovy. Deti sa spoločne rozcvičili, súťažili, skákali, prekonávali prekážky, hrali vybíjanú, na záver sa uvoľnili počas relaxačného cvičenia. Nabití energiou z aktívneho pohybu sme spolu s ľahkosťou zvládli hodinu slovenského jazyka. Ukázali sme mladším návštevníkom, ako sa nám darí v čítaní, a písaní, aj obľúbené didaktické hry. Samozrejme, aktívne sa zapájali i predškoláci – riešili pripravené pracovné listy a úlohy na interaktívnej tabuli. Čas nám uplynul veľmi rýchlo. Vymenili sme si darčeky a rozlúčili sa pozdravom: „Onedlho dovidenia.“ M. Kotačková

  • Dňa 8.3. sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori 2. - 4. ročníka zaujali porotu výberom klasickej aj súčasnej tvorby. Zazneli úryvky od Podjavorinskej, Feldeka, Rúfusa, Futovej,... Porota posudzovala vhodnosť výberu a správne pochopenie obsahu textu, originalitu prednesu, kultivovanosť rečového prejavu, ... Napokon spomedzi šikovných vybrala tých naj:

   Poézia: 1. miesto Ema Markovičová III.A

   2. miesto Jessica Turská II.A

   3. miesto Tatiana Roncová II.A

  • Naši chlapci vybojovali 17.4.2018 úžasné prvé miesto v krajskom kole basketbalového turnaja. Je to pre našu školu veľký úspech. Ďakujeme vám za reprezentáciu DSA a želáme ďalšie víťazné zápasy.

  • Dňa 20.03.2018 sa na našej Súkromnej základnej škole DSA v popoludňajších hodinách uskutočnili dve aktivity, ktoré zorganizovali pani vychovávateľky. Nezvyčajné popoludnie začalo vynášaním Moreny sprevádzané spevom a tančekmi detí. Po upálení pani Zimy sa všetky deti, pedagógovia, rodičia i ďalší hostia stretli v školskom klube na Veľkonočných tvorivých dielňach. Deti si s pomocou dospelých mohli vyskúšať rôzne techniky zdobenia vajíčok, vyrábali kvety z pedigu, ježkov, plietli korbáče a zhotovovali ovečky. Všetkým zúčastneným sa tvorivé dielne veľmi páčili, spokojní, plní zážitkov a nových inšpirácií sa vracali domov.

  • Naše žiačky zabodovali a vybojovali 1. miesto v okresnom kole basketbalového turnaja. Získali do našej školskej zbierky trofejí krásny víťazný pohár. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

  • Naša škola sa môže pochváliť, že je súčasťou najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku, ktorý má záštitu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

   Patríme ku školám, ktoré vedia, aké je dôležité triediť nielen plast a papier, ale aj elektroodpad a batérie. Za minulý rok sme dostali diplom , ktorým bola ocenená ako jedna z 30 najúspešnejších škôl na Slovensku v triedení a zbieraní elektroodpadu.

   Zbierame aj tonery, životné prostredie nám nie je ľahostajné , nádoby sú umiestnené vo vestibule školy, a tak má k nim prístup každý žiak.

  • Blahoželáme Diane Vojtekovej, žiačke 7. A triedy k peknému úspechu - k 3. miestu v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese prózy.

  • 16. marec je dňom narodenia známeho slovenského zberateľa rozprávok, Pavla Dobšinského. Ako pocta tomuto vzácnemu človeku je už niekoľko rokov tento deň venovaný ľudovým rozprávkam a knižnice po celom Slovensku pripravujú rôzne akcie pre svojich čitateľov.

   Aj naša školská knižnica pripravila v tento deň pre žiakov druhého a tretieho ročníka zaujímavé aktivity, ktorými si žiaci pripomenuli známe, aj menej známe rozprávky zo zbierok Pavla Dobšinského. Žiaci spoznávali hlavné postavy rozprávok v krátkych charakteristikách, aby ich mohli priradiť k názvu rozprávky, z ktorej pochádzajú. Potom vymýšľali pre známe postavy jedlo, ktorým by danú postavičku pohostili. Následne preverili svoje vedomosti o ľudových rozprávkach v aktivite, pri ktorej hľadali chybu v názve rozprávky. Nemali problém a veľmi rýchlo odhalili, aká rozprávka sa skrýva pod názvom Janko Fazuľa, Cukor nad zlato, Hnedovláska či O troch eurách.

  • Nie je to tak dávno, čo sa v našej škole uskutočnilo stretnutie rodičov žiakov deviatych ročníkov a ich detí so zástupcami stredných škôl a zástupcom z firmy PSL. Cieľom tohto, z nášho pohľadu prínosného, podujatia bolo pomôcť žiakom rozhodnúť sa pre správnu strednú školu. V aktivitách, v ktorých sa orientujeme na voľbu strednej školy a následne povolania pokračujeme aj ďalej. Uvedomujeme si totiž, že moderná škola by mala disponovať s modernými nástrojmi, ktoré dokáže efektívne využívať. Potrebu modernizácie vidíme aj v oblasti výchovného poradenstva a hľadáme vhodné metódy, aby sme boli rodičom a žiakom čo najviac nápomocní.

  • Chlapci - basketbalisti, vybojovali krásne 1. miesto v okresnom kole basketbalového turnaja. Želáme silu, bojovnosť a šťastie v dueloch obvodného kola. Držíme palce!

  • Našej Katke Poznikovej, žiačke 8.B triedy, blahoželáme k víťazstvu v okresnom kole dejepisnej olympiády. Všetci budeme držať palce aj v krajskom kole.

  • Naše žiačky 2.A triedy Jessica Turská a Nela Vančová sa stali finalistkami celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. O ďalšom úspechu ich výtvarných prác môžeme rozhodnúť my všetci svojimi lajkmi priamo na fc stránke RAABE.

   Podporme kreativitu J. Turskej lajkom tu:

   https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583807551657109.1073741852.114764378561441/1583829594988238/?type=3&theater

  • Vážení rodičia, v dňoch 19.2.-23.2.2018 sú jarné prázdniny. Vyučovanie začína v pondelok 26.2.2018.

  • V týždni pred jarnými prázdninami naši pedagógovia pripravili pre deti a predškolákov fašiangový karneval. Ten tohtoročný bol obohatený o videoprojekciu a pochovávanie basy. Tak ako po minulé roky, ani teraz nechýbala skvelá diskotéka v technickom prevedení pána Buča, sladké fánky a čajík. Ďakujeme všetkým pedagógom, starším žiakom za prípravu a pomoc pri realizácii karnevalu.

  • Vážení rodičia, predpokladaný návrat žiakov z lyžiarskeho výcviku je v piatok 16.2.2018 o 14.30 hod. pri studničke.

  • Naša žiačka Zuzka Masaryková úspešne vyriešila všetky náročné matematické úlohy a vybojovala v okresnom kole matematickej olympiády krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

  • Krátko po začiatku nového roka 2018 sa v CVČ v Považskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Už šestnásteho januára sa naši dvaja žiaci, Jakub Ondrásky a Richard Lagín, zúčastnili neľahkého súboja v znalostiach tohto svetovo najrozšírenejšieho jazyka. Jakub zabojoval v kategórii 1A a Richard 1B. Obaja sa museli popasovať s náročnými úlohami v písomnej i ústnej časti. O ich skvelých vedomostiach a zručnostiach svedčí aj ich umiestnenie. Jakubovi gratulujeme za pekné 10. miesto a Richardovi za vynikajúce 3. miesto. PaedDr. A. Miková

  • Majú za sebou prvý polrok. Čaká ich prvé vysvedčenie za prácu, ktorú v škole odviedli, za všetko, čo sa naučili. Skamarátili sa s písmenkami, ktoré im už viac nerobia problémy pri písaní či čítaní. Áno, sú to naši prváci. Usilovní, zvedaví a šikovní.

   Aby sa mohli dozvedieť a naučiť ešte viac, privítali sme ich 29. januára v našej malej, ale útulnej knižnici. Pani učiteľka Miková spolu so žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka pripravila pre prváčikov zaujímavé divadielko o princeznej Ruženke.

   Na žiakov čakala aj malá výstava kníh vydavateľstva Ikar, ktoré si mohli zakúpiť. Čo je ale najhlavnejšie, zoznámili sa s titulmi, ktoré knižnica ponúka, dozvedeli sa, ako sa dá knižka požičať, kedy najneskôr ju treba vrátiť a ako sa v knižnici správať.

  • Prezentácia stredných škôl na Súkromnej ZŠ DSA Rozkvet

   Čas podávania prihlášok do stredných škôl sa blíži a žiaci deviateho ročníka stoja pred neľahkým rozhodnutím, výberom strednej školy. Toto rozhodnutie sa netýka len žiaka, ale i zákonných zástupcov, ktorým je v prípade potreby a záujmu k dispozícii v škole výchovný poradca. Ak má žiak záujem o strednú školu, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych zručností, schopností a talentu, takzvané „talentovky“, podáva prihlášku do 20.2. 2018. Ostatní žiaci majú čas rozhodnúť sa do 10.4. 2018.

   Niekedy je veľmi náročné skĺbiť záujmy dieťaťa s možnosťami uplatnenia na trhu práce. Je dobré, keď žiak už dlhšiu dobu vie, k čomu inklinuje, čo ho baví a čomu by sa chcel v budúcnosti venovať. Medzi deviatakmi sa však nájdu i takí, ktorí vôbec nevedia, pre ktorú strednú školu sa rozhodnúť, ktorý odbor si spomedzi ponúkaných možností vybrať.

  • Mobilní používatelia
   Milí mobilní používatelia,

   Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

   Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

  • Rozvrhy hodín

   Milí učitelia, rodičia, žiaci,

   môžete si skontrolovať rozvrh hodín. Stačí kliknúť na odkaz v ľavom menu stránky.