• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Partneri

     • Zážitkové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

      Zážitkové vyučovanie má v našej Súkromnej základnej škole DSA pevné a nezastupiteľné miesto. Pedagógovia využívajú na vyučovaní rôzne aktivizačné metódy, ktoré žiakov vtiahnu do procesu učenia. Vyučovanie sa tak stáva nielen efektívnejším, ale pre deti aj zaujímavým. Žiaci nadobúdajú vedomosti a zručnosti prostredníctvom emočných zážitkov a vlastného prežívania. V procese zážitkového vyučovania zapájajú viaceré zmysly a nové informácie si tak zapamätajú oveľa lepšie.

     • Ročníkové prezentácie štvrtákov

      20. jún 2022 bol poriadne horúcim dňom. Teplota sa šplhala k 30 stupňom a nás všetkých zalieval pot. Počasie však nebolo jedinou príčinou. Práve tento pondelok bol pre našich štvrtákov veľmi dôležitým dňom. Po takmer trištvrteročnej práci tu konečne bolo finále.

      Na hodinách informatiky sa každý jeden žiak poctivo venoval štúdiu a spracúvaniu zvolenej témy. Pani zástupkyňa bola každému obrovskou pomocou, za čo jej všetci veľmi ďakujeme. Postupne si každý vytvoril a potom už len vylepšoval a zdokonaľoval vlastnú prezentáciu. S pani zástupkyňou aj s triednou učiteľkou a doma aj s rodičmi si žiaci svoje prednesy skúšali, opakovali, upravovali, vylepšovali. Až prišiel deň, kedy nás čakala verejná prezentácia. Jedáleň našej školy sa premenila na prednáškovú miestnosť. Poobede sa zaplnila vyobliekanými deťmi, ich rodičmi, starými rodičmi, prišla aj pani riaditeľka, pani zástup

     • Turistický krúžok - návšteva Piešťan

      Deti z turistického krúžku spoločne s pani vychovávateľkami zamierili tentokrát do krásneho mesta Piešťany. Okrem promenády po Piešťanoch navštívili Vojenské historické múzeum, v ktorom najmä chlapcov zaujali rôzne typy vojenských motorových vozidiel a lietadiel. Okrem toho deti v múzeu mohli vidieť dobovú výzbroj, výstroj a techniku čs. armády, ľahkú obrnenú techniku i ťažkú pásovú techniku. :-))

     • Tešíme sa na prázdniny

      Všetci sa veľmi tešíme na prázdniny, na chvíle oddychu od školských povinností. Užijeme si dostatok voľného času a zábavy. Môžeme ísť k babke a dedkovi, na výlety do hôr, na kúpaliská, niektorí navštívia hrady a zámky, či iné historické pamiatky.

      A ako sa tešia na prázdniny naši prváci - nemčinári z 1.B triedy? To uvidíte v priloženom krátkom videu. :-))

     • Návšteva škôlkarov v 1.B triede

      Spolupráca základných a materských škôl je realizovaná s cieľom na plynulý a prirodzený prechod šesťročných detí do základnej školy, zabezpečenie ich úspešnej adaptácie v novom prostredí, pochopenie odlišného štýlu práce v základnej škole a následné dosahovanie želateľných výchovno-vzdelávacích výsledkov v 1. ročníku.

     • Mini basketbal show

      V mesiaci máj sa na našej škole v spolupráci s Basketbalovým klubom IMC Považská Bystrica uskutočnil projekt Mini basketbal show. Kvôli pandemickej situacii sa nám nepodarilo vycestovať na regionálne kolo, ktoré sa konalo v Ružomberku. Každopádne sme pre naše deti pripravili sútaže, ktoré by absolvovali aj v tomto regionálnom kole. Deti si zašportovali, zabavili sa a zasúťažili si medzi sebou.

     • Ročníkové práce deviatakov - Moje povolanie

      Správny výber povolania žiakov je dôležitý a náročný, pretože v budúcnosti ovplyvní ich život, životný štýl a celkovú životnú spokojnosť. Vhodný výber budúcej profesie pomáha človeku byť nielen šťastný, sebavedomý, ale aj úspešný.

      V rámci prípravy žiakov na budúce povolanie si naši deviataci pod vedením svojich pedagógov pripravovali prezentácie so zameraním na výber svojej budúcej profesie. V piatok 17.6.2022 mali možnosť svoje ročníkové práce slávnostne prezentovať pred svojím žiackym kolektívom, pani riaditeľkou Mgr. N. Kováčovou, tr. učiteľom Mgr. M. Červenákom, pani výchovnou poradkyňou Mgr. L. Minárikovou a vyučujúcou SJL Mgr. D. Markovičovou.

     • Výlet štvrtákov v Žiline

      Spájame príjemné s užitočným

      Koniec roka sa už tradične spája so školskými výletmi. Keďže na jeseň nebolo možné realizovať vzdelávacie exkurzie, rozhodli sme sa s pani učiteľkou Husseinovou spojiť príjemné s užitočným a pripraviť pre našich štvrtákov výlet a zároveň aj vlastivednú exkurziu do neďalekej Žiliny.

  • Partneri

   • Rada mládeže Trenčianskeho kraja
   • Asociácia športových klubov
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 5. 7. 2022
  • Kalendár

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa