Navigácia

O škole

Our Story

Nemecko- slovenská spoločnosť DSA prevzala od 1.9.2016 pod svoju správu našu základnú školu. V horizonte najbližších 3 rokov preinvestuje prostriedky do zveľadenia budovy aj materiálneho vybavenia pre účely kvalitného a bezplatného štúdia. Dajte vašim deťom šancu využiť kvalitné, bezplatné štúdium vo vašom regióne a využite benefity, ktoré DSA ponúka. Neváhajte nás osloviť s otázkou, vďačne odpovieme.

 

Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 34 škôl a vzdelávacích centier.

Desaťročia skúseností s duálnym a odborným vzdelávaním v praxi a partnerská sieť po celom svete z nás robia kompetentného a kredibilného partnera aj pre Váš región.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

  • Kvalitné jazykové vyučovanie v anglickom a nemeckom jazyku
  • Výchova študentov k samostatnosti, logickému mysleniu a vzťahu k technike a inováciam
  • Kvalitné odborné vzdelávanie s prvkami duálneho vzdelávania

 

Našou filozofiou je vytvoriť žiakom také tvorivé prostredie, v ktorom získajú vzťah k učeniu sa jazyka, nadobudnú základy logického myslenia a vzťah k technike, ktorý neskôr budú môcť zúročiť počas štúdia na strednej odbornej škole alebo gymnáziu. Učíme deti nebáť sa robiť chyby, otvorene sa vyjadrovať, argumentovať, vecne diskutovať no zároveň tolerovať svoje okolie.

 

Základné informácie o DSA: http://www.dsakademien.sk/

Bezplatné štúdium s DSA: http://www.dsakademien.sk/zakladne-skoly/