Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Sidónia Adamčíková AS Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
sidoniaadamcikova@azet.sk
 
 
Mgr. Miloš Červenák Rozvrh
Triedny učiteľ: V.A
Vedie krúžok: Florbal - chlapci
Vedie krúžok: Pohybové hry
Vedie krúžok: Športový - dievčatá
cervenak1985@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Drblíková AD Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
a.drblikova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Dzurjaníková JDz Rozvrh
Učiteľka
jana.dzurjanikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Gabriela Hajduková GH Rozvrh
Učiteľka
noemicj@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Husseinová ĽH Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
husseinova@centrum.sk
 
 
Mgr. Miroslava Kotačková MKo Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
m.kotackova@gmail.com
 
 
Mgr. Nataša Kováčová NK Rozvrh
Učiteľka
nataska.kovacova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Kristínová MK Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Hra na keyboard
Vedie krúžok: Počítače hrou
mima.kristinova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Kubovičová IK Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
kubovicovaiveta@gmail.com
 
 
Mgr. Dana Lapúniková DL Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Varenie
danalap@centrum.sk
 
 
Anna Lipková ALip Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: Školský klub detí, 2. oddelenie
Vedie krúžok: Tanečno-dramatický
Vedie krúžok: Turistický I.
klara22@post.sk
 
 
Ing. Anna Líšková ALíš Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Netradičná matematika
liskova@centrum.sk
 
 
Mgr. Danica Markovičová DM Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
Vedie krúžok: Netradičná slovenčina
danicamarkovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Mikešová Učiteľka
ivanameskova@yahoo.com
 
 
PaedDr. Adriana Miková AM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: eTwinning - ANJ
Vedie krúžok: Literárno-jazykový klub
adriana.mikova1@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Mináriková LM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Rozkveťák - školský časopis
Vedie krúžok: Slovenčina netradične
lucia.minarikova@post.sk
 
 
PaedDr. Vladimíra Mužíková VM Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
muzikova@lm.sro.sk
 
 
Mgr. Stanislav Pyzik SP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Bohdana Strinková BS Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Turistický III.
strinkova@centrum.sk
 
 
Mgr. Zdena Suchárová ZS Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Slovenčina a matematika netradične
zdenkasucharova@centrum.sk
 
 
Mgr. Eva Šudíková ŠE Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Trníková AT Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
Vedie krúžok: Mladý rybár
Vedie krúžok: Netradičná matematika
trnikovaanna@centrum.sk
 
 
Mgr. Eleonóra Valachová EV Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: Školský klub detí 1. oddelenie
Vedie krúžok: Školský klub detí
Vedie krúžok: Turistický II.
noval@centrum.sk

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.06.2018

Voľné miesta na našej škole