Navigácia

Výchovné poradenstvo

Základné údaje

 

Výchovný poradca: Mgr. Lucia Mináriková

 

Konzultačné hodiny: štvrtok 12.30 – 13.30 v kabinete výchovnej poradkyne

 

e-mail: lucia.minarikova@post.sk

 

 

Činnosť výchovného poradcu

  • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
  • výchovno-vzdelávacie problémy rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi a pedagogicko-psychologickou poradňou
  • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje informácie o možnostiach štúdia na SŠ, usmerňuje pri voľbe povolania, umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, zabezpečuje účasť na prezentáciách SŠ

 

Dôležité internetové stránky pre žiakov deviatych ročníkov

www.svslm.sk

www.strednaskola.sk

www.povolania.eu

www.svetprace.sk

www.statpedu.sk

www.kamposkole.sk

www.skoly-info.sk

www.svsmi.sk